About Faculty

Dr. Vandana Sharma
Seema Pathak
Dr. Prafulla Vyas
Rekha Singh
A. Pooja Narayan
Rekha Awasthi
Kamaljeet Kaur
Richa Sao
Ragini Tiwari
Dr. Yogita Jiwane
Dr. Goldi Soni
Naziya Mirza
Sarita Sharma
Archana Patel
Hemlata Rathod
Poonam Shukla
Mahendra Soni
Sarita Jaswani
Ashok Kumar Gupta
Vidya Ravi Nair
Dr. Saummya Tiwari
Dr.Shashbir Kaur
Dr. Chandra Mohan Singh
Miss. Amrita Sharma
Miss. Ananya Sharma
 P. Shiv Kumar
Pramod Upadhyay
Miss.Lovely Gupta
Yogendra Kumar Sao
Arti Kumari Gurung
Sudhansu Sekhar Gantayat
BHUPATI SARPA
Dr. Ram Krishna Rao
Dushyant Kumar Yadav
Piyali Hati
Md. Shohaib Pasha
Anjali Bhaskar
Nidhi Jaswani
Barkha Raghuwanshi
Dr. Deepa Chaturvedi
Prapti Chopra